Ochrana osobních údajů na tomto webu

Než vyplníte a odešlete formulář, seznamte se s obsahem této stránky.

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Na webu broad-agentura.cz (Petr Široký, Hošťálkovo náměstí 139, 438 01 Žatec / IČ: 03992535, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 15.4.2015) probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Všem případům se nyní budeme věnovat podrobně. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva. 

Zpracování osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas OSVČ Petr Široký , se sídlem Hošťálkovo náměstí 139, 438 01 Žatec, IČ: 03992535, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 15.4.2015 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje

 

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Zpráva

 

2. Účel: E-mailová adresa, jméno, zpráva, je nutné  zpracovat za účelem uživatelské podpory, vzdělávání a personalistiky nebo vzniku smluvního vztahu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje OSVČ – Petr Široký.

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje získané automaticky (cookies)

Petr Široký, Hošťálkovo náměstí 139, 438 01 Žatec / IČ: 03992535, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 15.4.2015 užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.broad-agentura.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu OSVČ. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky.

Souhlas udělujete na dobu 3 let. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.